Brandz

Från WooCommerce – till Per Damgård

Från WooCommerce – till Per Damgård

De företag som använder Per Damgård som logistikpartner, samt har WooCommerce installerat på sin webbplats, kan skapa automatisk koppling mellan dessa. En koppling som gör att information överförs direkt från WooCommerce till Per Damgård för att skapa fraktsedlar. Det sker på följande sätt:

Plugin skapar informationsbrygga

Till E-handelssystemet WooCommerce kan en rad olika plugin installeras för att utöka systemet med ytterligare funktioner. Ett av dessa är Woo Pacsoft Unifaun. Det kan laddas hem och installeras på webbplatsen gratis direkt från Dashboard-Plugin.

API krävs för aktivering

I Woo Pacsoft Unifaun anger företagaren sina inloggningsuppgifter till Unifaun. Därefter behöver även en API-nyckel beställas. Första gången denna nyckel beställs uppstår en engångskostnad och för att ha nyckeln aktiverad betalas sedan en löpande kostnad. När API-nyckeln har använts är detta plugin helt aktiverat och klart för användning.

Kunderna lägger en order

När orderkopplingen nu är aktiverad kommer flödet av information ske automatiskt mellan WooCommerce och Unifaun. Kunderna lägger sina ordrar direkt i E-handeln. WooCommerce (dvs. E-handelsplattformen) sparar all information om ordern i systemet. Dessutom kommer det ovan nämnda pluginet att skicka vidare informationen till Unifaun.

Från WooCommerce – Till fraktsedlar till Per Damgård

Informationen som skickas av pluginet kommer sedan användas direkt och skapa logistikordrar till Per Damgård. E-handlare som använder flera olika logistikföretag kan även använda samma tjänst för att skapa logistikordrar till dessa företag. Det finns alltså inte någon begränsning för att enbart Per Damgård måste användas som logistikföretag.

Utskrift och användning

Eftersom all information automatiskt överförs mellan de olika systemen är det enda som behövs att skriva ut de ordrar som ska användas. Skapa ett kolli, skriv ut ordersedeln och skicka iväg paketet med Per Damgård.

Välja inställningar

Som ny användare av denna funktion finns en fördel att testa olika inställningar för att avgöra vilka inställningar som passar bäst utifrån företagets verksamhet. Exempelvis finns följande:

  • Testläge
    Testa integrationen för att se exakt hur det fungerar.
  • Separerade varor
    Om en kund lägger en order med flera varor kan dessa antingen skickas i samma paket – eller i olika paket. Genom att ställa in detta i inställningarna går det därmed att direkt få logistikordrar till rätt antal paket.
  • Aviseringar till kunden
    Idag är det mycket vanligt att företag använder sig av aviseringsfunktion. Det innebär att kunden exempelvis får ett sms (eller ett mail) när varan är på väg eller har anlänt till uthämtningsplatsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *