Brandz

Användning av kamerabevakning

Användning av kamerabevakning

Det blir allt vanligare och vanligare med kamerabevakning, både hos privatpersoner och i offentliga rum och miljöer. Men det är viktigt att ha koll på vilka regler som gäller för kamerabevakning, och dessa skiljer sig något beroende på vem man är som filmar, om någon blir filmad och vilken typ av miljö det rör sig om. Om det är så att ens kamera fångar upp en bild av en person eller personuppgift som går att identifiera så gäller dataskyddsförordningen vilken man då måste följa till punkt och pricka. Det gäller även om personen bara syns en enda gång.

Lagar och regler för kamerabevakning

Anledningen till att man måste följa dataskyddsförordningen är att all form av kamerabevakning där minst en person eller personuppgift syns till innebär att man behandlar personuppgifter. Sådana personuppgifter kan till exempel vara ägodelar som kan knytas till en viss, identifierbar person som körkort, klädesplagg eller registreringsnumret på en bil. Om man dessutom, med hjälp av sin kamerabevakning, filmar en eller flera personer eller personuppgifter under upprepade tillfällen eller under en längre tid så måste man även följa och tillämpa kamerabevakningslagen. Där finner man regler så som tystnadsplikt och tillståndsplikt. Kamerabevakningslagen är till för att skydda privatpersoners och allmänhetens integritet. I de allra flesta fall så behöver en privatperson som vill sätta upp en bevakningskamerna inte något tillstånd för att göra det, utan tillstånd krävs oftare i offentliga miljöer. Men innan man sätter upp sin kamera så är det värt att kolla upp om ens specifika bevakningssituation kräver ett tillstånd, så att man är säker på att man inte bryter mot några lagar eller regler.

Ansöka om tillstånd för bevakning genom kamera

Man ansöker om kamerabevakning hos sin Länsstyrelse. Länsstyrelsen har tagit fram vissa grundkrav som avgör om man behöver tillstånd eller inte. Tillstånd krävs normalt sett om ens övervakningskamera:

  • har satts upp, samt
  • om kameran kan fånga upp en plats som allmänheten kan nå, och
  • om kameran kan användas för att övervaka en eller flera personer, och
  • om kameran inte justeras och styrs från platsen som den sitter uppsatt på

I de fall som tillstånd inte krävs så kan det vara en bra idé att i alla fall skicka in en anmälan om ens kamerabevakning till sin Länsstyrelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *